Paper Trading by 3commas market-data 1295 pairs

name price change 5m change 15m change 30m change 1h change 24h volatility 24h volatility week volume
USDT_WBTC 27,521.110000000 -0.30% -0.06% -0.48% -0.29% -0.14% 1.12% 2.82% -
BUSD_WBTC 27,594.610000000 +0.24% +0.24% +0.24% +0.24% +0.31% 0.68% 2.71% -
ARS_BTC 22,611,155.000000000 -0.12% -0.12% -0.17% -0.12% +0.26% 1.75% 5.62% -
UAH_BTC 1,099,629.000000000 -0.06% -0.06% -0.07% -0.34% -0.24% 0.78% 2.50% -
UAH_ETH 66,406.000000000 -0.18% -0.18% -0.18% -0.18% +0.07% 0.25% 2.83% -
EUR_YFI 5,076.000000000 -0.18% +0.79% +0.79% +0.79% +1.08% 1.25% 2.50% -
BNB_PAXG 8.546000000 -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.40% 1.13% 2.12% -
ETH_WBTC 16.570000000 +0.06% +0.06% +0.06% +0.06% +0.06% 0.42% 2.05% 1 $
BTC_YFI 0.192000000 -0.72% -0.72% -0.72% -0.72% +0.95% 2.33% 2.81% 1 $
RON_BTC 132,095.000000000 +0.04% 0.00% -0.08% -0.08% +0.51% 9.20% 9.49% 1 $
BUSD_BETH 1,661.760000000 -0.52% -0.52% -0.52% -0.41% -0.08% 0.58% 3.27% 1 $
BUSD_YFI 5,291.000000000 -0.26% -0.26% -0.26% -0.26% +0.82% 1.12% 3.61% 2 $
BIDR_BTC 429,650,474.000000000 -0.04% -0.04% +0.06% -0.33% +0.50% 1.56% 2.82% 2 $
DAI_BTC 27,558.370000000 -0.09% -0.09% -0.09% -0.36% +0.15% 0.98% 2.69% 2 $
PLN_BTC 121,761.000000000 +0.09% +0.19% +0.09% +0.09% +0.18% 1.12% 2.47% 2 $
NGN_BTC 27,462,947.000000000 +0.43% +0.43% +0.43% +0.43% +0.36% 1.89% 5.53% 3 $
ETH_WBETH 1.016800000 -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 0.00% 0.05% 0.18% 3 $
RUB_BTC 2,752,274.000000000 +0.12% +0.12% +0.12% +0.12% +0.31% 1.40% 2.94% 3 $
USDT_WBETH 1,694.880000000 +0.26% -0.20% -0.20% -0.24% +0.03% 0.68% 3.30% 3 $
GBP_BNB 178.600000000 -0.11% -0.17% -0.17% -0.17% +0.34% 0.73% 1.67% 4 $
GBP_ETH 1,381.330000000 -0.09% -0.09% -0.26% -0.26% +0.05% 0.50% 3.14% 4 $
ZAR_BTC 542,146.000000000 -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% +0.53% 1.20% 2.50% 4 $
GBP_BTC 22,906.690000000 +0.01% +0.01% -0.17% -0.30% +0.34% 1.10% 2.60% 5 $
GBP_LTC 55.530000000 +0.67% +0.67% +0.67% +0.67% +1.54% 1.53% 2.24% 6 $
GBP_LINK 6.395000000 +3.31% +3.31% +3.31% +3.31% +3.31% 3.21% 4.74% 6 $
BTC_PAXG 0.066470000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.61% 1.31% 2.74% 6 $
EUR_LAZIO 1.709000000 -1.33% -1.33% -1.33% -1.33% -1.33% 1.35% 1.86% 6 $
BUSD_MKR 1,452.000000000 -0.34% -0.41% -0.48% -1.29% -0.27% 2.56% 7.63% 7 $
DAI_BNB 215.300000000 -0.09% -0.09% -0.09% 0.00% +0.33% 0.60% 1.88% 8 $
ETH_CYBER 0.003069000 +0.43% +0.43% +0.43% +0.43% +0.16% 0.49% 4.40% 9 $
UAH_LTC 2,647.000000000 -0.45% -0.45% -0.45% -0.45% +0.57% 1.29% 2.96% 11 $
TRY_PAXG 50,696.000000000 -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% -0.48% 0.55% 1.28% 13 $
BNB_XMR 0.683000000 -0.01% -0.10% -0.48% -0.36% +0.22% 1.24% 2.04% 13 $
PLN_ETH 7,343.000000000 +0.01% -0.10% -0.20% -0.38% -0.10% 0.65% 2.98% 14 $
RUB_WLD 166.500000000 -0.42% -0.42% -0.42% -0.42% 0.00% 1.15% 6.63% 14 $
RUB_ETH 165,905.700000000 +0.16% -0.19% -0.31% -0.65% +0.24% 0.91% 3.54% 15 $
BRL_BTC 139,327.000000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.90% 2.76% 17 $
DAI_ETH 1,663.420000000 +0.02% +0.02% -0.19% -0.42% -0.01% 0.53% 3.31% 18 $
BIDR_ETH 25,911,991.000000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.36% 1.03% 3.28% 18 $
UAH_BNB 8,601.000000000 +0.31% +0.31% +0.23% +0.09% +0.23% 0.55% 2.10% 19 $
TUSD_SSV 16.410000000 -0.30% -0.30% -0.30% -0.91% -0.36% 1.04% 4.46% 20 $
BUSD_ILV 40.190000000 -0.07% -0.17% -0.17% -0.74% +0.12% 1.02% 3.33% 21 $
RUB_DOT 411.000000000 -0.48% -0.48% -0.58% -0.58% +0.64% 1.65% 2.57% 21 $
BUSD_PAXG 1,832.000000000 -0.05% -0.05% -0.11% -0.11% -0.49% 0.49% 0.81% 23 $
ETH_DASH 0.016620000 -0.30% -0.30% -0.30% -0.24% +1.28% 1.57% 2.80% 26 $
RUB_BNB 21,423.910000000 -0.12% -0.29% -0.44% -0.33% +0.27% 0.80% 2.27% 27 $
BUSD_RPL 21.870000000 -0.36% -0.36% -0.36% -0.27% -0.46% 1.23% 4.02% 27 $
TUSD_COMP 45.360000000 -0.26% -0.26% -0.26% -0.26% -1.20% 2.18% 9.63% 30 $
BRL_AVAX 46.900000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% 0.64% 4.25% 35 $
BNB_EGLD 0.115800000 -0.43% -0.43% -0.43% -0.43% -0.26% 0.87% 4.83% 37 $